دانش معنوی دانش معنوی یعنی دانش بهتر شدن از نظر ثروت،شادی، سلامت، قدرت شفا، قدرتهای ذهنی انسانی، معنی چشم سوم، صدای خدای درون و ... یعنی پیشگویی آسمانی،یعنی معبد سکوت، یعنی چهار اثر از فلورانس اسکاول شین http://spiritscience.ir 2020-10-22T10:46:27+01:00 text/html 2018-02-10T20:08:38+01:00 spiritscience.ir دانش معنوی سایت دانش معنوی http://spiritscience.ir/post/4 <div><div><div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; text-align: justify;"><div style=""><font size="5">کانال تلگرام دانش معنوی عمومی</font></div><div style=""><font size="5">spirit_science@</font></div><div style=""><font size="5"><br></font></div><div style=""><font size="5">کانال تلگرام دانش معنوی ویژه نیز حق عضویت یکساله پنجاه هزار تومان دریافت می کند و مطالب ترجمه شده قرار می دهد</font></div><div style=""><font size="5"><br></font></div><div style=""><font size="5">ای دی مدیر در تلگرام</font></div><div style=""><font size="5">@mgh_ads</font></div><div style=""><font size="5"><br></font></div></div></div></div></div><div style="display:none"><h3><a href="http://www.1abzar.com/abzar/alexa.php">الکسا</a></h3></div><!--  Alexa Rank by www.1abzar.com ---> text/html 2018-01-26T12:33:37+01:00 spiritscience.ir دانش معنوی درباره سایت دانش معنوی http://spiritscience.ir/post/2 <div><div style="font-size: x-large;">درود بر شما، شما که به دنبال بهتر شدن و دانستن و ثروتمند شدن هستید. به جای درست آمدید. همینکه این متن را می خوانید یعنی از خیلی ها بهتر هستی و در راه قدم گذاشته ای</div><div style="font-size: x-large;">شاید شما به دنبال یافتن این سوال هستید که چگونه به صدای درون خود گوش دهید چگونه الهامات را دریافت کنید.</div><div style="font-size: x-large;"><br></div><div style="font-size: x-large;">&nbsp;<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کانال دانش معنوی ویژه، محتوای اختصاصی درباره دانش معنوی و موفقیت قرار می دهد.آنچه که خود تولید یا ترجمه کرده است</font></div><div style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کپی مطالب در جاهای دیگر ممنوع است</font></div><div style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">برخی مطالب&nbsp; کانال ویژه دانش معنوی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">صدها ها کلیپ های موفقیت معنوی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51xGU1PRuxL._SX343_BO1,204,203,200_.jpg" alt="فیلم کد موسی"></div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">فیلم کد موسی از جیمز توئیمن، نویسنده کتاب عالی فرستادگان نور(توئیمن در الهامی که به او شد به بوسنی رفته بود و با فرستادگان نور و ماموریت آنها آشنا شد) در این فیلم با قدرت جمله، من آن هستم آشنا می شوید.</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">سخنرانی جیمز برنارد</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">کلیپ های موفقیت و بیداری معنوی</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;سخنرانی های جول اوستین</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.slidesharecdn.com/profile-photo-joelministry-96x96.jpg?cb=1402134631" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">قدرت های انسان. دیدن از راه دور و اسکن بدن</span></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;ویدیو علم ثروتمند شدن از باب پراکتور</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://d1marr3m5x4iac.cloudfront.net/images/block/I0-001/039/712/130-3.png_/bob-proctor-seminar-timi-abney-30.png" alt="باب پراکتور"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">سخنرانی های لس برون</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.fearlessfocuscoaching.com/wp-content/uploads/2015/07/les-brown.png" alt="لس برون"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">و &nbsp;چگونه صدای خدای درون را بشنویم و چگونه به او گوش دهیم، او همواره کنار ماست و بهترین راهنمایی ها &nbsp;را می کند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">همه اینها در کانال ویژه دانش معنوی، هرچند روز مطالب به روزتر و جدیدتر هم اضافه می گردد.&nbsp;</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانش معنوی یعنی دانش بهتر شدن از نظر ثروت،شادی، سلامت، قدرت شفا، قدرتهای ذهنی انسانی، معنی چشم سوم، صدای خدای درون و ... یعنی پیشگویی آسمانی،یعنی معبد سکوت، یعنی چهار اثر از فلورانس اسکاول شین، ترجمه سخنان آلایا اهل پلیدیان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">بایگانی آکاشیک چیست و چگونه به آن دسترسی داشته باشیم در کانال ویژه دانش معنوی وجود دارد</font></div></div><div><div><a href=" https://zarinp.al/159880" target="" title=""><div></div></a><font size="5"><a title="پرداخت امن" href=" https://zarinp.al/159880" target=""><br></a></font><div><br></div><div><div><font size="5">&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900">قانون جریان می گوید برای ارزشمند شدن باید به سمت چیزهای با ارزش بروید و برای داشتن با ارزشها باید بهای آن را بپردازی تا این چرخه به جریان خود ادامه دهد</font></span></font></div><div><br></div></div></div><div><br></div><div><font size="3">نمونه ای از فیلمهای آلایا اهل سیستم ستاره ای پلیدیان که کانال ما دانش معنوی (قبلا با عنوان فرازمینی ها ترجمه می کردیم)&nbsp; ترجمه و زیرنویس دار کرده است</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="1517821470934635"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/nTjzG/vt/frame"></iframe></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3">هر کدام از شما در وضعیت A از زندگی خود هستید(وضعیت فعلی که دوست دارید تغییر کند) و تمایل دارید به وضعیت Bبروید. نکته این است که حتما وضعیت B که وضعیت مطلوبتان از نظر ثروت و سلامت و غیره هست را یادداشت کنید به زبان حال و هر چند روز یکبار نگاهش کنید.</font></div><div><font size="3">✅همینطور وضعیت A را هم در یک برگی یاداشت کنید و گوشه ای قایم کنید که نبینید با ذکر تاریخ. &nbsp;بعد از یکسال یا دوسال که از عضویتتان در این کانال گذشت. من مطمئنم که شما بسیار نزدیک به وضعیت Bشدید و از وضعیت A بسیار فاصله گرفتید.&nbsp;</font></div><div><font size="3">آنگاه اگر روزی چشمتان به کاغذ Aافتاد متوجه تاثیر آموزشها خواهید شد. آنگاه بسیار خوشحال خواهید بود که عضو کانال ما شدید و روزانه مسیر خود را اصلاح کردید تا به مطلوبتان برسید. این هزینه عضویت دربرابر چیزهای با ارزشی که بدست خواهید آورد بسیار ناچیز است</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">نمونه ای از ویدیوهای انیمشنی آموزنده دانش معنوی که کانال ما ترجمه کرده، قسمتهای آینده آن در کانال ویژه ما قرار خواهد گرفت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div> <div id="15178221369331736"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ZIqLu/vt/frame"></iframe></div></div> </div> text/html 2018-01-17T23:05:58+01:00 spiritscience.ir دانش معنوی ورود به کانال عمومی دانش معنوی http://spiritscience.ir/post/1 <br><div><font size="4">برخی مطالب &nbsp;نیز در کانال عمومی قرار می دهیم که رایگان است . این کار برای افرادیست که می خواهند با کانال ما تازه آشنا شوند و هنوز مطمئن نیستند.</font></div><div><font size="4">ورود به کانال تلگرام دانش معنوی عمومی با لینک زیر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://t.me/spirit_science" target="" title="">ورود به کانال تلگرام دانش معنوی</a>&nbsp;عمومی و با ای دی زیر</div><div><br></div><div>Spirit_science@</div>